E-health, privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht, medische hulpmiddelen, gezondheidsclaims, WMO, (kwaliteits)eisen zorginstellingen.